Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.324,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie w 2017 roku pozyskał dodatkowe środki  w ramach  programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowanego ze środków...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2017 r. realizuje  projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE                       Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zakończył realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2017 r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę