Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Seminarium organizowane przez CIOP - PIB

Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB) organizuje seminarium pt.: Kompleksowa ocena zdolności do pracy osób z niepełnosprawnością ruchową.   Celem seminarium jest upowszechnienie narzędzia służącego ocenie potencjału osoby niepełnosprawnej w zakresie cech i sprawności...

Zaproszenie na Giełdę pracy dla osób niepełnosprawnych

W dniu 3 grudnia obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Celem święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. jest nie tylko zwrócenie uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, ale również pomoc we włączeniu tej grupy społecznej w codzienne życie społeczne oraz zwiększenie...

Środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM 2018

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie wyszkowskim (II) "     W ramach w/w...

Środki na podjęcie działalności gospodarczej "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że osoby bezrobotne mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa", finansowanego ze środków rezerwy...

Środki na podjęcie działalności gospodarczej 2018 „REZERWA”

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że osoby bezrobotne mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkujących na wsi finansowanego ze środków rezerwy ministra właściwego dla...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej - PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III) "   Powiatowy Urząd Pracy informuje, że dysponuje środkami przeznaczonymi na w/w projekt dla 3 osób bezrobotnych   W...

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie w listopadzie 2018 roku pozyskał dodatkowe środki  w ramach  programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowanego ze...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w powiatowym urzędzie pracy w Wyszkowie w I kwartale 2019 r.

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w I kwartale 2019 r. Załączniki Wykaz porad grupowych planowanych w I kwartale 2019 r. ...

Ogłoszenie dot. Lokalnej Strategii Rozwoju

OGŁOSZENIE W związku z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014 – 2020 Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej" zachęca osoby (również z grup defaworyzowanych), firmy, organizacje pozarządowe do otwarcia własnej działalności gospodarczej lub rozszerzenia...

Ankieta badania potrzeb szkoleniowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo!   W związku z możliwością dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (jeżeli zatrudniają Państwo co najmniej 1 osobę) zwracamy się do Państwa z prośbą o  uzupełnienie...

Ankieta badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych

W związku z potrzebą opracowania planu szkoleń na rok 2019, Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie zaprasza osoby bezrobotne do zgłaszania potrzeb szkoleniowych. Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: wawy@praca.gov.pl , lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie pok. Nr 4. ...

Targi pracy on-line Work@PL

  Jesteś polskim pracodawcą poszukującym wykwalifikowanych pracowników z państw Unii Europejskiej ?   Weź udział w Work@PL !   Work@PL to wydarzenie o charakterze targów pracy on-line , które odbędzie się 10 października 2018r . w godzinach od 10:00 do 14:00 przy wykorzystaniu portalu...

Komunikat dot. firmy Bezpieczny list Sp. z o.o.

Wypłata świadczen pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez dla byłych pracowników BEZPIECZNY LIST Sp. z o.o. w Chlebni. Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku. Załączniki ...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w IV kwartale 2018 r.

Wykaz podar grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w IV kwartale 2018 r. Załączniki Wykaz porad grupowych i informacyjnych

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach programu MAZOWSZE 2018 - rezerwa

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa", finansowanego ze środków rezerwy ministra właściwego dla...

INFORMACJA dla osób bezrobotnych dot. szkoleń indywidualnych w ramach projektu PO WER 2018-2019

  SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2018-2019     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię...

INFORMACJA dla osób bezrobotnych dot. szkoleń indywidualnych ze środków programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa"     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach w ramach programu na...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM 2017-2018

      INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

nabór wniosków o zorganizowanie stażu „MAZOWSZE 2018 - rezerwa”

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa", finansowanego ze środków rezerwy ministra właściwego dla...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM 2017-2018

      INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

Wykaz zawodów, w których nie jest wymagana informacja starosty

Powrót Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. ...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

      INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM 2017-2018

          INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez...

Nabór na szkolenia indywidualne z programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne)       Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa", finansowanego ze...

Wyświetlanie 26 - 50 z 190 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę