Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie robót publicznych w ramach programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE iż pozyskał dodatkowe środki finansowe  na realizację programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 - rezerwa" w ramach w/w programu Urząd będzie realizował roboty publiczne na okres 5 m-cy. Na organizowane miejsca pracy będą kierowane osoby bezrobotne zamieszkałe na...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE iż pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 - rezerwa" w ramach w/w programu Urząd będzie realizował prace interwencyjne na okres 9 miesięcy. Na organizowane miejsca pracy będą kierowane osoby bezrobotne zamieszkałe...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że z dniem 21.03.2018 r. został wstrzymany nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Powodem wstrzymania naboru jest wyczerpanie środków finansowych będących obecnie w dyspozycji Urzędu, które zostały przeznaczone na finansowanie zatrudnienia w ramach w/w prac. W...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

        INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

PRZEDŁUŻONY NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

        INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR./POR. w korpusie...

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" RPO WM 2017-2018 kontynuacja projeku.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)"     INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w 2018 roku kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

OGłOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" " w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenia na pracę sezonową Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie...

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że  w dniu 13.02.2018 r. o godz. 16.00 został zamknięty nabór wniosków Pracodawców  o przyznanie...

Przedłużono nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w...

Przedłużono nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2018 ROKU

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2018 ROKU     NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN. „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " W RAMACH  PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM (II)"...

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE "OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " w ramach projektu RPO WM

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI "   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie   od 06.02.2018r. do 16.02.2018 r.   przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniem „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ...

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2018-2019

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzony...

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2018-2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. " Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu RPO WM

ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez...

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

Informacja dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że umowy o organizowanie prac interwencyjnych  oraz umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, zawierane są pod koniec każdego miesiąca z zatrudnieniem od pierwszego dnia następnego miesiąca po podpisaniu umowy. ...

PRZEDŁUŻONY NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców - oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcom - obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawi, Rosji i Ukrainy

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. ...

OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI - RACHUNEK BANKOWY

Podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, przed złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi , dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł. Opłatę należy uiścić na rachunek:   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ul. Tadeusza Kościuszki 15 07-200 Wyszków 37 8931 0003 0000 3128 2000...

Ulotki dla pracodawców i cudzoziemców dotyczące nowych zasad zatrudniania cudzoziemców od 01 stycznia 2018r.

W załączeniu ulotki dla pracodawców w języku polskim, ukraińskim, rosyjskim oraz angielskim Informacje na temat zmian w zatrudnianiu cudzoziemców od 01.01.2018 r. można znaleźć TUTAJ Załączniki Ulotka dla...

Projekt „Bez barier aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Vision Consulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie „Bez barier aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Projekt jest kierowany do 72 osob (43 kobiety i 29 mężczyzn) zamieszkujących w woj. mazowieckim, w gminach poniżej progu defaworyzacji określnego w...

Projekt pn.: „Działanie szansą na włączenie i rozwój”

Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. zaprasza do udziału w projekcie „Działanie szansą na włączenie i rozwój" . Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych, zamieszkujących na terenie województwa mazowieckiego,...

Wyświetlanie 26 - 50 z 152 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę