Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie wyszkowskim...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, realizowany jest nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków...

Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem"

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie zaprasza  do zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami w zakresie wsparcia rodzin borykających się z problemami związanymi z niepełnoprawnością jednego z jej członków m.in. w obszarze rynku pracy. W związku z realizacją Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", w ustawie...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej_Fundusz Pracy 2017

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE:   że osoby bezrobotne lub poszukujący pracy (tj. opiekunowie osób niepełnosprawnych o których mowa w art. 49 pkt 7 ustawy) mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej z Funduszu Pracy. Wnioski w sprawie przyznania środków na podjęcie...

Projekt „Mogę wszystko” współfinansowany z EFS

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Faktor, ul. Wyszyńskiego 15, 10-456 Olsztyn realizuje projekt „Mogę wszystko" współfinansowany z EFS. Udział w projekcie jest bezpłatny. Do udziału organizator zaprasza osoby: w wieku 15-29 lat, kobiety i mężczyzn, wyłącznie niezarejestrowane w urzędach pracy (w tym bierne zawodowo i...

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS pn. „Otwórz się na zmiany!”

Navigator International Sp. z o.o ., Al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa, realizuje projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS pn. „Otwórz się na zmiany!" . Projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w szczególności : osób niepełnosprawnych , osób bezrobotnych zakwalifikowanych...

Projekt "WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!"

NS Konsulting Sp. z o.o., ul. Skromna 5, 20-704 Lublin, zaprasza do udziału w projekcie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka...

Bezpłatne szkolenia językowe

AL Edukacja Centrum Szkoleniowo- Doradcze ul. 11 Listopada 7, 64-600 Oborniki w ramach projektu „Mazowiecka Akademia Językowa certyfikowane szkolenia językowe dla mieszkańców województwa mazowieckiego o niskich kwalifikacjach" organizuje bezpłatne szkolenia z języka angielskiego. Oferta jest skierowana do osób powyżej 50...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

SZKOLENIE "OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI" w ramach projektu POWER

  SZKOLENIE „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI "   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie od 21.08.2017r. do 25.08.2017r. przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " realizowane w ramach...

NABÓR wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zamieszkałych na wsi

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe  na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy. W ramach...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. "Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu POWER

ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię...

Nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f).

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie:   08.08.2017 r. – 11.08.2017 r.   realizowany będzie NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA...

SZKOLENIA dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM 2017-2018

  INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

PRZEDŁUŻENIE terminu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY     Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Spawanie metodą MAG (135)" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY     Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

PRZEDŁUŻENIE terminu naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zamieszkałych na wsi

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe  na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Przedłużenie naboru wniosków z KFS

OGŁOSZENIE  O WYDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW Z KFS   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014 r., poz. 639 z późn. zm.) , w...

SZKOLENIE „SPAWANIE METODĄ MAG (135)” w ramach projektu POWER

  SZKOLENIE „ SPAWANIE METODĄ MAG (135) "     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie od 11.07.2017r. do 25.07.2017r. przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie „ SPAWANIE METODĄ MAG (135) " realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Spawanie metodą MAG (135)" w ramach projektu POWER

  ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Spawanie metodą MAG (135)" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

NABÓR wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zamieszkałych na wsi

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe  na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy. W ramach...

Bezpłatne szkolenia unijne

„Firma szkoleniowa Edukey organizuje pierwszą mazowiecką edycję bezpłatnych szkoleń komputerowych zakończonych uzyskaniem certyfikatu IC3. Zapisy cały czas trwają, a zajęcia będą się odbywały jeszcze przez rok. Bezpłatny kurs komputerowy w Warszawie skierowany jest do osób w wieku 25– 64 lat. Kandydaci powinni posiadać...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

PRZEDŁUŻENIE NABORU wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

Wyświetlanie 51 - 75 z 152 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę