Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

SZKOLENIE „SPAWANIE METODĄ MAG (135)” w ramach projektu POWER

  SZKOLENIE „ SPAWANIE METODĄ MAG (135) "     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie od 11.07.2017r. do 25.07.2017r. przyjmowane są zgłoszenia na szkolenie „ SPAWANIE METODĄ MAG (135) " realizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Spawanie metodą MAG (135)" w ramach projektu POWER

  ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Spawanie metodą MAG (135)" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

NABÓR wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zamieszkałych na wsi

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe  na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy. W ramach...

Bezpłatne szkolenia unijne

„Firma szkoleniowa Edukey organizuje pierwszą mazowiecką edycję bezpłatnych szkoleń komputerowych zakończonych uzyskaniem certyfikatu IC3. Zapisy cały czas trwają, a zajęcia będą się odbywały jeszcze przez rok. Bezpłatny kurs komputerowy w Warszawie skierowany jest do osób w wieku 25– 64 lat. Kandydaci powinni posiadać...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

PRZEDŁUŻENIE NABORU wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE OTRZYMYWAŁY STYPENDIA-POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R.

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE OTRZYMYWAŁY STYPENDIA-POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R. W załączeniu przedstawiamy Państwu stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zaniechania poboru podatku od stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu RPO WM

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z ramach programu na rzecz aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych na wsi REZERWA

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego      ...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach FUNDUSZU PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.   W/w wnioski...

Bezpłatne kursy komputerowe

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I,...

projekt pn. "Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA"

Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizacje projektu „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA" skierowanego do kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego. W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje. Załączniki ...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY     Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej i niepowiadamianie o tym fakcie Powiatowego Urzędu Pracy przez osoby bezrobotne. Powoduje to konieczność wznowienia postępowania i zwrot otrzymanych z Urzędu świadczeń tj. zasiłków,...

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) RPO WM 2017-2018

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2017 r. realizuje  projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype. Ofertę kierujemy do osób, które z różnych...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu POWER

  Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. "Obługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

SZKOLENIE „OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI” w ramach projektu POWER

SZKOLENIE „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI "   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że do dn. 21 kwietnia 2017 roku został wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń  na szkolenie „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " realizowane w ramach...

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Szanowni Państwo,   Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 1 kwietnia rozpoczęła  rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy" (w załączeniu plakat). Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:   • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej...

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2016-2017

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu PO WER 2016-2017     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

  Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER został ZAMKNIĘTY Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2017 r. rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

  Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER został ZAMKNIĘTY   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program...

Wyświetlanie 51 - 75 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę