Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Informacja dotycząca organizacji prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że z dniem 24.05.2019 r. o godz. 13.10 został wstrzymany nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze względu na brak środków finansowych na ten cel. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych nabór wniosków zostanie niezwłocznie ogłoszony.     ...

Nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że z dniem 21.05.2019 r. został otwarty nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Ze względu na małą ilość środków finansowych decyduje kolejność wpłynięcia wniosków.

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie zaprasza do składnia ofert na „ Wykonanie modernizacji fragmentu ogrodzenia od strony Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie" Załączniki Zapytanie ofertowe...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO”.

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że jednostką szkoleniową, która została wytypowana do przeprowadzenia w/w szkolenia jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Wyszkowie ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07 – 200 Wyszków za kwotę – 4.650,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset...

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu RPO WM 2019-2020

    SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu RPO WM 2019-2020     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III) ...

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2018-2019

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2018-2019   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu POWER 2018-2019

  SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2018-2019     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię...

Informacja dot. organizacji prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że z dniem 15.04.2019 r. został wstrzymany nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych ze względu na brak środków finansowych na ten cel. W przypadku pozyskania dodatkowych środków finansowych nabór wniosków zostanie niezwłocznie ogłoszony.   ...

Informacja dotycząca refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że obecnie nie dysponuje środkami finansowymi na realizację refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W przypadku pozyskania środków finansowych, Urząd poinformuje na stronie internetowej o możliwości ubiegania się o w/w...

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE „OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH KAT. II WJO”

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że wydłuża termin do 25.04.2019 r. przyjmowania zgłoszeń osób zainteresowanych szkoleniem „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH KAT. II WJO " .   Na szkolenie mogą być skierowane osoby : bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie dla których...

Zmiana godzin pracy urzędu

OGŁOSZENIE   Informujemy, że od 1maja br.  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie pracuje w godzinach o d 7.30 do 15.30, o bsługa interesantów od 8.30 do 14.30

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu RPO WM 2019

          INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej  pozostających bez...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej - POWER 2019

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III) "     W ramach w/w projektu w terminie od 02.04.2019 do 05.04.2019 realizowany będzie nabór wniosków w sprawie...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO" finansowanej ze środków Funduszu Pracy

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych kat. II WJO" fi nansowanej ze środków Funduszu Pracy.   Załączniki ...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 117), w dniach:   od 28.03.2019 r. do 03.04.2019 r.   ORGANIZUJE NABÓR ...

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE „OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH KAT. II WJO”

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie od 21.03.2019r. do 10.04.2019 r. przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniem „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH KAT. II WJO " .   Na szkolenie mogą być skierowane osoby : bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w...

PROJEKT RPO WM 2019-2020

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2018-2019

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2018-2019   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu POWER 2018-2019

  SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2018-2019     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię...

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu RPO WM 2019-2020

    SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu RPO WM 2019-2020     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III) ...

Rekrutacja osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS)

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego prowadzi aktualnie rekrutację osób chętnych do wyjazdu na wolontariat europejski (EVS). Oferujemy możliwość wyjazdu do takich krajów jak: Irlandia Północna , Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii wolontariat 10-cio miesięczny w Belfaście, Wielka Brytania. ...

Realizacja projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS pn. ”Mazowsze z POWERem!”

Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu współfinansowanego przez UE w ramach EFS pn. "Mazowsze z POWERem!" nr POWR.01.02.01-14-0015/18, przez firmę  VIVID Consulting Sp. z o.o. zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w działaniach informacyjno- promocyjnych projektu. W załączniku przesyłamy plakat...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 117), w dniach:   od 07.02.2019 r. do 14.02.2019 r.   ORGANIZUJE NABÓR ...

PROJEKT POWER 2018-2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowany jest projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w powiatowym urzędzie pracy w Wyszkowie w I kwartale 2019 r.

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w powiatowym urzędzie pracy w Wyszkowie w I kwartale 2019 r. Załączniki Wykaz porad grupowych w II kwartale 2019 r.

Wyświetlanie 1 - 25 z 191 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę