Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy 2016 _nowe

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH       Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że osoby bezrobotne mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej  z Funduszu Pracy     Wnioski w sprawie przyznania bezrobotnemu środków...

Środki Rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku

    POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE W 2016 POZYSKAŁ DODATKOWE ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY, REALIZOWANE NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH : ROK 2016 Nazwa projektu Okres realizacji projektu Całkowita wartość projektu Ilość osób objętych wsparciem ...

ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej RPO WM 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (I) " Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, z dniem 02.12.2016r. o godz. 12.30 został ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM 2016

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie wyszkowskim...

ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (I) " Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, z dniem 27.10.2016r. został ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków...

Projekt aktywizujący zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej rekrutuje do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy", współfinansowanego przez PFRON. Szczegóły dot. pojektu znajdziecie Państwo pod linkiem http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/   ...

ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z dniem 14.10.2016r. o godz. 13 00 został ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, będzie realizowany nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.   ...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy 2016_nowe

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH       Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że osoby bezrobotne mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej  z Funduszu Pracy     Wnioski w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM 2016

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie wyszkowskim ...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, będzie realizowany nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej .   ...

Fundacja Edukacji Nowoczesnej

  Fundacja Edukacji Nowoczesnej udostępnia Państwu nieodpłatnie publikację pt. „Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – poradnik dla pracowników i pracodawców".   Poradnik został przygotowany we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, w ramach edukacji ekonomicznej. Publikacja zawiera uszczegółowione informacje na...

Zamknięty nabów wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) "   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach w/w projektu z dniem 28.07.2016r. o godz. 10.20 został zamknięty...

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. "Operator koparkoładowarki kl. III (wszystkie typy)" w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Materiał informacyjny ws. projektu ProRecognition

Materiał informacyjny ws. projektu ProRecognition Projekt ProRecognition ma na celu świadczenie nieodpłatnego doradztwa w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Niemczech i w Polsce. Na terenie Polski projekt realizowany jest przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową, przy wsparciu Federalnego Ministerstwa...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Operator koparkoładowarki kl. III (wszystkie typy)"

Zapytanie ofertowe   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Operator koparkoładowarki kl. III (wszystkie typy)" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu RPO WM

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w 2016 roku kontynuuje realizację projektu pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim  (I)", współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. "Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)" w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)"

  Zapytanie ofertowe   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską...

Konferencja: jak wykorzystać Facebooka w biznesie

TWITTER POST: Boost your employability with this Facebook for Business event. 50 places to #DroppinGoFar! http://buff.ly/1TQFDSW   FACEBOOK POST: Boost your employability with this Facebook for Business event in Poland. There are 50 places for Drop'pin users, so don't miss out! http://buff.ly/1TQFDSW ...

SZKOLENIA w ramach projektu PO WER 2016-2017

SZKOLENIA dla osób bezrobotnych w ramach projektu PO WER 2016-2017   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

ZAMKNIĘTY nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie STAŻU

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP projekty pozakonkursowe.  „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających...

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2016 roku

Załączniki Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2016 roku

Oferta dla kontrahentów - zatrudnienie osób pozbawionych wolności

Załączniki zatrudnienie osób pozbawionych wolności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę