Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia

    OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia   Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie BONU NA ZASIEDLENIE dla osoby bezrobotnej do 30 roku życia w ramach środków Funduszu Pracy. ...

 • Projekt: „RODZINNY KAMPUS UW”

  Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie pt. "Rodzinny Kampus UW", realizowanym przez Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu finansowym ze środków Darczyńcy, tj. Fundacji Totalizatora Sportowego. Wakacje z Wydziałem Nauk Ekonomicznych UW! Zapraszamy również na jesieni! Rozpoczynamy...

 • SŁUŻBA WIĘZIENNA W WARSZAWIE - OFERTY PRACY

  Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Warszawie organizuje postępowania kwalifikacyjne na różne stanowiska w Areszcie Śledczym w Warszawie-Grochowie, ul. Chłopickiego 71 A, 04-275 Warszawa. Nabory prowadzone są stale. Więcej informacji oraz dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie ...

 • WYDŁUŻONY Nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy dla osób zamieszkujących na wsi

  Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych   zamieszkujących na wsi , finansowanego ze środków...

 • Projekt „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”

  Praca za granicą w wakacje to doskonała okazja do zarobienia dodatkowych pieniędzy, nauki języka oraz poznania nowych. Jednak jej poszukiwania powinny być niezwykle dokładne i zweryfikowane, aby być pewnym, że nie staniemy się ofiarą oszustwa czy handlu ludźmi. Wakacje to intensywny czas w hotelach i ośrodkach wypoczynkowych...

 • Program mieszkaniowy z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” (dla osób z niepełnosprawnością)

  Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do promowania programu mieszkaniowego z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!", Mieszkanie dla absolwenta. Jest to inicjatywa, która polega na rozwiązaniu jednego z najbardziej istotnych problemów, tj. braku mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności.   ...

 • Bezpłatny webinar "Biznesplan zarysie"

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką własnej działalności gospodarczej na bezpłatne webinary. Bezpłatne webinarium „Biznesplan w zarysie" 11 lipca 2024 w godzinach 10.00-13.00. Przygotowujesz się do założeniem firmy?...

 • Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie stażu w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy dla osób do 30 roku życia

  Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych  do 30 roku życia , finansowanego ze środków rezerwy...

 • Legalny pobyt i praca obywateli Ukrainy wydłużone do 30.09.2025 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że z dniem 01.07.2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Główne zmiany dotyczą: przedłużenia do dnia 30 września 2025 r. legalizacji...

 • Europejski Dzień Pracy On-Line Work@PL 2024

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach, Krakowie, Poznaniu, Zielonej Górze i Białymstoku organizuje Europejski Dzień Pracy On-Line Work@PL 2024 (EDP), który odbędzie się 20 listopada 2024 r. Celem Europejskiego Dnia Pracy jest umożliwienie polskim pracodawcom kontaktu z...

 • OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

      OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW O ORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH   Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie informuje o zamknięciu naboru wniosków o organizowanie prac interwencyjnych  w ramach środków Funduszu Pracy z dniem 01.07.2024 r.  Powyższe jest...

 • Programy finansowane ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizowane w 2024 roku

    POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE W 2024 POZYSKAŁ DODATKOWE ŚRODKI Z REZERWY FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY, REALIZOWANE NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ   L p. Nazwa programu Okres realizacji programu Całkowita wartość programu ...

 • Bezpłatny webinar "Jednoosobowa działalność gospodarcza"

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką własnej działalności gospodarczej na bezpłatne webinary. Bezpłatne webinarium „Jednoosobowa działalność gospodarcza – najważniejsze aspekty formalno-prawne" 4 lipca 2024 r. w...

 • Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) w ramach Działania 6.5

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął wdrażanie Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W ramach Działania 6.5 Wsparcie dla pracodawców i pracowników Wydział Projektów Własnych w tutejszym Urzędzie będzie realizował projekt pt.: "Przedsiębiorco zainwestuj w...

 • Program Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) w ramach Działania 6.3

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął wdrażanie Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza (FEM) w ramach perspektywy finansowej na lata 2021-2027. W ramach Działania 6.3 Nowoczesne, regionalne służby zatrudnienia Wydział Projektów Własnych w tutejszym Urzędzie będzie realizował projekty pt.: „EURES w regionie...

 • OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH

                                                                                OGŁOSZENIE O NABORZE  WNIOSKÓW O ORGANIZOWANIE ROBÓT PUBLICZNYCH Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy  w Wyszkowie ogłasza:   nabór wniosków o organizowanie robót publicznych w ramach programu na...

 • Informacja dotycząca etapu prac związanych z rozpatrywaniem wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego złożonych w trakcie naboru tj. od dnia 18.04.2024 r

  W związku z dużą liczbą wniosków podlegających ocenie merytorycznej i formalnej oraz koniecznością przeprowadzenia negocjacji z pracodawcami, termin rozpatrywania ww. wniosków zostaje przedłużony do dnia 17.07.2024 r.

 • Bezpłatne webinary dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką własnej działalności gospodarczej na bezpłatne webinary.   Bezpłatne webinarium „Biznesplan w zarysie" 4 czerwca 2024 w godzinach 10.00-13.00. Przygotowujesz się do...

 • "Nowi My w IT" program Centralnego Ośrodka Informatyki

  Centralny Ośrodek Informatyki realizuje projekt  "Nowi My w IT - różnorodność nie ma granic" i zaprasza do udziału. Program "Nowi My w IT" to druga edycja programu stworzonego przez COI, która ma na celu zachęcenie osób, które doświadczyły stereotypowego traktowania ze względu na niepełnosprawność, płeć,...

 • Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu z Funduszu Pracy 2024

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU    Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach środków Funduszu Pracy. Wnioski należy złożyć w dniach: 22 – 23 maja 2024 roku    Wniosek wraz z...

 • INFORMACJA o naborze wniosków w sprawie przyznania refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w ramach środków PFRON

  Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – zgodnie z Uchwałą Nr LXXV/420/2024 Rady Powiatu w Wyszkowie z dnia 27 marca 2024 r. – przewidziane są środki na wyposażenie 2...

 • Projekt „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV”

  Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Świętokrzyska 14, 30-015 Kraków realizuje projekt „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy IV" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W ramach projektu Organizator oferuje płatny staż dla Osób z niepełnosprawnościami . ...

 • Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w III kwartale 2024r.

  Załączniki Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w III kwartale 2024r (pdf, 130 KB)

 • Write Your Future - Bądź Autorką Swojej Przyszłości - bezpłatny program

  Fundacja Edukacyjna Perspektywy we współpracy z marką Lancôme informuje o organizacji  programu Write Your Future - Bądź Autorką Swojej Przyszłości. Program ten jest  kierowany do młodych kobiet w wieku od 18 do 30 lat, które w jakiś sposób są defaworyzowane zawodowo , czyli np. kobiety bezrobotne, kobiety które chcą wrócić...

 • RUSZAJĄ USŁUGI ROZWOJOWE NA MAZOWSZU!

  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie rozpoczął wdrażanie projektu „Przedsiębiorco zainwestuj w swoją kadrę!2" w regionie Mazowieckim w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza na lata 2021-2027, Działanie 6.5 "Wsparcie dla pracodawców i pracowników". W ramach zaplanowanej kampanii...

Wyświetlanie 1 - 25 z 668 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę