Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Zatrudnianie osób odbywających karę w Zakładzie Karnym w Warszawie i Oddziale Zewnętrznym w Popowie

W związku z art. 121 §1, art. 123a §1 i art. 123a §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm.), w załączeniu przekazujemy ofertę dotyczajcą zatrudnienia osób pozbawionych wolności odbywających karę w Zakladzie Karnym w Warszawie-Białołęce i Oddziale Zewnętrznym w...

Harmonogram zajęć dla osób planujących założenie własnej działalności gospodarczej

Plan zajęć warsztatowych i spotkań informacyjnych z zakresu przedsiębiorczości realizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie   http://wupwarszawa.praca.gov.pl/ - zakładka Załatw sprawę w WUP   Lp. Tytuł Termin Miejsce Zgłoszenia Uwagi ...

projekt pn. „Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach”

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro projektu: ul. Brukselska 7, 03-973 Warszawa realizuje w okresie od 01.12.2016 r. do 31.07.2019 r. ogólnopolski projekt „ Równość szans w biznesie – praktyczne narzędzie realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach " współfinansowany ze środków Unii...

Krajowa Administracja Skarbowa

Szanowni Państwo,   1 marca 2017 roku została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa w miejsce działających dotychczas struktur: administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. W załączeniu przesyłam list otwarty Szefa KAS - Pana Mariana Banasia, zawierający informacje na temat reformy, powodów jej...

Mazowiecki Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzi nabór osób i instytucji/organizacji pozarządowych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych

Mazowiecki Ośrodek Ekonomii Społecznej prowadzi nabór osób i instytucji/organizacji pozarządowych zainteresowanych tworzeniem miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych na terenie subregionu ostrołęckiego. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne: „mOWES – mÓWimy o Ekonomii Społecznej" 14 marca 2017...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w PUP w Wyszkowie w II kwartale 2017 r.

Szczegóły w załączniku Załączniki Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych

A może założyć spółdzielnię socjalną?! – praktyczne wskazówki

Dzień dobry   23 marca zapraszamy osoby zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej na spotkanie informacyjne A może założyć spółdzielnię socjalną?! – praktyczne wskazówki , na którym będzie można się dowiedzieć jak założyć spółdzielnię socjalną, jakie są formy wsparcia finansowego na rozpoczęcie tego rodzaju...

Projekt pt. "Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim"

Partnerstwo Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie organizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działania 10.03 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów projekt pt. „Inteligentny –...

Szkolenia wskazane przez osobę uprawnioną (indywidualne) w ramach projektu RPO WM 2017-2018

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie wyszkowskim (II) ...

Rządowy Program Pracy Więźniów

W związku z Rządowym Programem Pracy Więźniów, który będzie uruchamiany w latach 2016 – 2023, niezbędne jest rozpoznanie potrzeb lokalnych (potencjalnych) przedsiębiorców zainteresowanych działalnością gospodarczą na terenie Zakładu Karnego w Przytułach Starych. Ponieważ udział w programie może nieść dla przedsiębiorców...

Wyświetlanie 1 - 10 z 90 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę