Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Komunikat dot. firmy Bezpieczny list Sp. z o.o.

Wypłata świadczen pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez dla byłych pracowników BEZPIECZNY LIST Sp. z o.o. w Chlebni. Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku. Załączniki ...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w IV kwartale 2018 r.

Wykaz podar grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w IV kwartale 2018 r. Załączniki Wykaz porad grupowych i informacyjnych

Działania KSOW na lata 2014-2020 przez Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP prowadzi operację " Zawody branży mięsnej". W ramach działania zrealizowane zostało 6 filmów promujących następujące zawody: hodowca, ubojnik gospodarczy, pakowacz, kierowca, sprzedawca ze znajomością mięsa, technolog. Filmy umieszczone są na serwisie...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach programu MAZOWSZE 2018 - rezerwa

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa", finansowanego ze środków rezerwy ministra właściwego dla...

INFORMACJA dla osób bezrobotnych dot. szkoleń indywidualnych w ramach projektu PO WER 2018-2019

  SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2018-2019     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię...

INFORMACJA dla osób bezrobotnych dot. szkoleń indywidualnych ze środków programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa"     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach w ramach programu na...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM 2017-2018

      INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

nabór wniosków o zorganizowanie stażu „MAZOWSZE 2018 - rezerwa”

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa", finansowanego ze środków rezerwy ministra właściwego dla...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM 2017-2018

      INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

Wykaz zawodów, w których nie jest wymagana informacja starosty

Powrót Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. ...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

      INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM 2017-2018

          INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez...

Nabór na szkolenia indywidualne z programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne)       Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa", finansowanego ze...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER 2018

      INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY     W ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III) " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Wnioski na organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   o możliwości składania wniosków na organizowanie prac interwencyjnych w ramach środków Funduszu Pracy dla bezrobotnych zamieszkałych na terenie Wyszkowa.   Na prace interwencyjne może zostać skierowana osoba zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym...

Informacja dla osób bezrobotnych dot. szkoleń indywidualnych oraz szkoleniach w ramach bonów dla osób do 30 r.ż. ze środków Funduszu Pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie zaprasza do udziału w szkoleniach indywidualnych oraz szkoleniach w ramach bonów dla osób do 30 roku życia. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Wyszkowie pok. 4 lub telefonicznie  29 742 61 66 29 29 742 21 35 wew. 258. ...

PRZEDŁUŻONY NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017-2018

    INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

projekt "Kursy warte rynku pracy"

 Projekt „Kursy warte rynku pracy"  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego OSTROŁĘCKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA KIEROWCÓW W OSTROŁĘCE zaprasza mieszkańców/ki powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego i wyszkowskiego, którzy/re z własnej...

Staże dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej. NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM 2017-2018

          INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających...

NABÓR wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – przewidziane są środki na wyposażenie 2 stanowisk pracy w kwocie 30.000 zł. na każde stanowisko.   Wnioski można pobrać na stronie...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie w III kwartale 2018 r.

W załączeniu znajduje się "Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w wyszkowie w III kwartale 2018 r."   Załączniki Wykaz porad grupowych i spotkań...

INFORMACJA o Programie Regionalnym "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

 Program regionalny „MAZOWSZE 2018 – rezerwa" Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w 2018 roku we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie realizuje program regionalny „MAZOWSZE 2018 – REZERWA". Założenia programu zostały przygotowane na podstawie diagnozy „Mazowiecki Rynek Pracy" opracowanej...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach RPO WM 2017-2018

    INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

ogłoszenie o naborze w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER 2018

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III) "   W ramach w/w projektu w terminie od 07.05.2018 do 11.05.2018 realizowany będzie nabór wniosków w sprawie przyznania...

Wyświetlanie 1 - 25 z 157 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę