Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

NABÓR wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zamieszkałych na wsi

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe  na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy. W ramach...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. "Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu POWER

ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię...

Nabór wniosków o refundację pracodawcy lub przedsiębiorcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia (art. 150f).

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie:   08.08.2017 r. – 11.08.2017 r.   realizowany będzie NABÓR WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA...

SZKOLENIA dla osób w wieku 30 lat i powyżej w ramach projektu RPO WM 2017-2018

  INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie...

Informacje dotyczące nowego terminu rozpoczęcia przyjmowania wniosków oraz nowych rodzajów wsparcia w ramach Programu "Rodzina 500+"

Od 1 sierpnia rozpoczyna się nowy okres w składaniu wniosków o świadczenia w Programie Rodzina 500+, które będą wypłacane od 1 października, podobnie jak ma to miejsce w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Warunkiem otrzymania świadczenia wychowawczego na kolejny okres jest za każdym razem ponowne złożenie...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach programu na rzecz aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych na wsi REZERWA

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE:   że w ramach Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi finansowanego ze środków rezerwy Funduszu Pracy realizowany będzie nabór wniosków w sprawie przyznania środków...

PRZEDŁUŻENIE terminu naboru wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY     Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Spawanie metodą MAG (135)" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY     Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

PRZEDŁUŻENIE terminu naboru wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych zamieszkałych na wsi

OGŁOSZENIE O WYDŁUŻENIU TERMINU NABORU WNIOSKÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE   iż pozyskał dodatkowe środki finansowe  na realizację Programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia  i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zamieszkałych na wsi...

Wyświetlanie 1 - 10 z 125 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę