Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE OTRZYMYWAŁY STYPENDIA-POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R.

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH, KTÓRE OTRZYMYWAŁY STYPENDIA-POCZĄWSZY OD 1 STYCZNIA 2016 R. W załączeniu przedstawiamy Państwu stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące zaniechania poboru podatku od stypendiów wypłacanych na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu RPO WM

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach projektu ...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego z ramach programu na rzecz aktywizacji zawodowej osób zamieszkałych na wsi REZERWA

  OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego                            w...

Nabór wniosków w sprawie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach FUNDUSZU PRACY

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.   W/w wnioski wydawane będą i...

Bezpłatne kursy komputerowe

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa...

projekt pn. "Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA"

Krajowa Izba Gospodarcza rozpoczęła realizacje projektu „Mazowiecka akademia SOCIAL MEDIA" skierowanego do kobiet biernych zawodowo z województwa mazowieckiego. W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje. Załączniki ...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2017

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY     Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie wyszkowskim ...

KOMUNIKAT

W ramach współpracy z ZUS coraz częściej ujawniane są przypadki podejmowania pracy i nie zgłaszania tego faktu do PUP  przez osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Powoduje to konieczność zwrotu otrzymanych z Urzędu świadczeń tj.: zasiłków, stypendiów itp. Jednocześnie bezrobotny, który w ciągu 7 dni nie zgłosi podjęcia...

Projekt "Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) RPO WM 2017-2018

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2017 r. rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Wyświetlanie 1 - 10 z 105 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę