Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

    POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INFORMACJA WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, iż realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla...

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, iż realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, Oś priorytetowa VI Fundusze...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, iż realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla...

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY 2023 rok   Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę