Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Rynek pracy

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE W 2024 POZYSKAŁ DODATKOWE ŚRODKI Z REZERWY FUNDUSZU PRACY NA PROGRAMY, REALIZOWANE NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ   L p. Nazwa programu Okres realizacji programu Całkowita wartość programu ...

Informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2024 roku Powiat Wyszkowski w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, podpisał Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowanego ze środków...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, iż realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla...

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY 2023 rok   Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę