Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, iż realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, iż realizuje projekt „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla...

PROGRAM NA RZECZ PROMOCJI ZATRUDNIENIA, ŁAGODZENIA SKUTKÓW BEZROBOCIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA WSI FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY 2023 rok   Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską ze...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę