Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

Zatrudnienie cudzoziemców- utrudnienia 23-24.04.2018 r.

SZANOWNI PAŃSTWO, INFORMUJEMY, ŻE W DNIACH 23-24.04.2018 R. Z UWAGI NA SZKOLENIE PRACOWNIKÓW MERYTORYCZNYCH, NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE DO REJESTRACJI: OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOM, WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ, WNIOSKI O WYDANIE PRZEDŁUŻENIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY W RAMACH PROGRAMU REGIONALNEGO "MAZOWSZE 2018 - REZERWA"

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa", finansowanego ze środków...

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY - RPO WM 2018

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie organizuje nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER 2018

      INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY     W ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III) " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Zmiana czasu pracy

Dzień Dobry. Od 1 maja 2018 r.  ulegną zmianie godziny czasu pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wyszkowie. Nowe godziny pracy to 7.30 - 15.30. Godziny obsługi interesantów nie ulegną zmianie (8.30 – 14.30).   Z poważaniem Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie Grażyna Polak ...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie robót publicznych w ramach programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE iż pozyskał dodatkowe środki finansowe  na realizację programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 - rezerwa" w ramach w/w programu Urząd będzie realizował roboty publiczne na okres 5 m-cy. Na organizowane miejsca pracy będą kierowane osoby bezrobotne zamieszkałe na...

Ogłoszenie o naborze wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych w ramach programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE INFORMUJE iż pozyskał dodatkowe środki finansowe na realizację programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 - rezerwa" w ramach w/w programu Urząd będzie realizował prace interwencyjne na okres 9 miesięcy. Na organizowane miejsca pracy będą kierowane osoby bezrobotne zamieszkałe...

Wstrzymanie naboru wniosków o organizację prac interwencyjnych

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że z dniem 21.03.2018 r. został wstrzymany nabór wniosków o organizowanie prac interwencyjnych. Powodem wstrzymania naboru jest wyczerpanie środków finansowych będących obecnie w dyspozycji Urzędu, które zostały przeznaczone na finansowanie zatrudnienia w ramach w/w prac. W...

NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

        INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

PRZEDŁUŻONY NABÓR wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu RPO WM 2018

        INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w...

Rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 8.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 7.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: w korpusie oficerów rezerwy o STE: PPOR./POR. w korpusie...

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" RPO WM 2017-2018 kontynuacja projeku.

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)"     INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w 2018 roku kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

OGłOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" " w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Zezwolenia na pracę sezonową

Zezwolenia na pracę sezonową Zasady ubiegania się o zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca Zezwolenie na pracę sezonową może być wydane dla obywateli wszystkich państw spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie wydaje się, jeśli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w zakresie...

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

OGŁOSZENIE O ZAMKNIĘCIU NABORU WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że  w dniu 13.02.2018 r. o godz. 16.00 został zamknięty nabór wniosków Pracodawców  o przyznanie...

Przedłużono nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w...

Przedłużono nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2018 ROKU

SPROSTOWANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO Z DNIA 5 LUTEGO 2018 ROKU     NA PRZEPROWADZENIE USŁUGI SZKOLENIOWEJ PN. „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " W RAMACH  PROJEKTU „AKTYWIZACJA OSÓB W WIEKU 30 LAT I POWYŻEJ POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE WYSZKOWSKIM (II)"...

Wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w powiatowym urzędzie pracy w Wyszkowie w II kwartale 2018 r.

W załączeniu znajduje się wykaz porad grupowych i spotkań informacyjnych planowanych do realizacji w powiatowym urzędzie pracy w Wyszkowie w II kwartale 2018 r. Załączniki Wykaz porad grupowych II kwartał 2018r. ...

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE "OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " w ramach projektu RPO WM

NABÓR OSÓB NA SZKOLENIE „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI "   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w terminie   od 06.02.2018r. do 16.02.2018 r.   przyjmowane są zgłoszenia osób zainteresowanych szkoleniem „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ...

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2018-2019

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 prowadzony...

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2018-2019

  Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020...

ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. " Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu RPO WM

ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez...

Nabór wniosków Pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW  O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

Informacja dla pracodawców prowadzących działalność gospodarczą zamierzających zatrudnić osoby bezrobotne

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że umowy o organizowanie prac interwencyjnych  oraz umowy o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, zawierane są pod koniec każdego miesiąca z zatrudnieniem od pierwszego dnia następnego miesiąca po podpisaniu umowy. ...

Wyświetlanie 1 - 25 z 133 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę