Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Nagłówek

Aktualności

"Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) RPO WM 2017-2018

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2017 r. realizuje  projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype. Ofertę kierujemy do osób, które z różnych...

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach projektu POWER

  Ogłoszenie o wyniku postępowania na przeprowadzenie usługi szkoleniowej pn. "Obługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego...

SZKOLENIE „OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI” w ramach projektu POWER

SZKOLENIE „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI "   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że do dn. 21 kwietnia 2017 roku został wydłużony termin przyjmowania zgłoszeń  na szkolenie „ OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z BEZPIECZNĄ WYMIANĄ BUTLI " realizowane w ramach...

Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy

Szanowni Państwo,   Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego 1 kwietnia rozpoczęła  rekrutację do projektu „Staże drogą do zatrudnienia na otwartym rynku pracy" (w załączeniu plakat). Projekt przeznaczony jest dla osób, które spełniają poniższe podstawowe warunki:   • brak zatrudnienia i prowadzenia własnej...

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu POWER 2016-2017

BONY SZKOLENIOWE dla osób bezrobotnych w ramach projektu PO WER 2016-2017     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

  Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER został ZAMKNIĘTY Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2017 r. rozpoczął realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

  Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu POWER został ZAMKNIĘTY   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program...

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu POWER

ZAPYTANIE OFERTOWE   Na przeprowadzenie usługi szkoleniowej o wartości nie przekraczającej 30 000 euro (netto) pn. „Obsługa wózków jezdniowych z bezpieczną wymianą butli" w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię...

Projekt pt. "Inteligentny - model doradztwa zawodowego w powiecie wyszkowskim"

Partnerstwo Stowarzyszenia Tradycyjnie Nowoczesnych dla Wsi i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik" w Wyszkowie organizuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, działania 10.03 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów projekt pt. ...

Zaproszenie do korzystania z usług elektronicznych

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie zaprasza do korzystania z istniejących usług elektronicznych w zakresie obsługi Klientów np. pracodawców - możliwość elektronicznego zgłoszenia oferty pracy, zarejestrowania oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, itp., bezrobotnych - możliwość elektronicznej...

SZKOLENIA wskazane przez osobę uprawnioną (indywidualne) w ramach projektu POWER 2016-2017

SZKOLENIA wskazane przez osobę uprawnioną (indywidualne) w ramach projektu PO WER 2016-2017   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków...

SZKOLENIA dla osób bezrobotnych w ramach projektu PO WER 2016-2017

SZKOLENIA dla osób bezrobotnych w ramach projektu PO WER 2016-2017   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach realizowanego projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

Nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I,...

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków KFS w 2017 roku

W załączeniu Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  oraz Rady Rynku Pracy wydatkowania środków KFS w 2017 roku Załączniki Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy 2016 _nowe

NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH       Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że osoby bezrobotne mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej  z Funduszu Pracy     Wnioski w sprawie przyznania bezrobotnemu środków...

Środki Rezerwy Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2016 roku

    POWIATOWY URZĄD PRACY W WYSZKOWIE W 2016 POZYSKAŁ DODATKOWE ŚRODKI FUNDUSZU PRACY NA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY, REALIZOWANE NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB BEZROBOTNYCH : ROK 2016 Nazwa projektu Okres realizacji projektu Całkowita wartość projektu Ilość osób objętych wsparciem ...

ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej RPO WM 2016

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (I) " Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, z dniem 02.12.2016r. o godz. 12.30 został ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu RPO WM 2016

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez PUP – projekty pozakonkursowe. „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej  pozostających bez pracy w  powiecie wyszkowskim...

ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej RPO WM

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (I) " Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, z dniem 27.10.2016r. został ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków...

Projekt aktywizujący zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”

Fundacja Edukacji Nowoczesnej rekrutuje do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy", współfinansowanego przez PFRON. Szczegóły dot. pojektu znajdziecie Państwo pod linkiem http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/   ...

ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, z dniem 14.10.2016r. o godz. 13 00 został ZAMKNIĘTY nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie...

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu PO WER

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach projektu „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II) " Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, będzie realizowany nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej.   ...

Nabór wniosków w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach Funduszu Pracy 2016_nowe

INFORMACJA DLA OSÓB BEZROBOTNYCH       Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że osoby bezrobotne mogą uzyskać środki na podjęcie działalności gospodarczej  z Funduszu Pracy     Wnioski w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ...

Wyświetlanie 101 - 125 z 167 rezultatów.
Pozycji na stronę: 25

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę