Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Pismo do urzędu

Aktualności dot. obywateli Ukrainy

Wyświetlanie 1 - 5 z 33 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2024 roku Powiat Wyszkowski w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, podpisał Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowanego ze środków...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie od 1 stycznia 2020 r. realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (IV)". Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2022 r .   Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku...

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowany był projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)".   Całkowita wartość projektu wyniosła 2.924.189,38 zł (w tym: ze środków wspólnotowych 2.464.506,81 zł;...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Informuję, iż w dniu 12 kwietnia 2024 roku Powiat Wyszkowski w imieniu którego na podstawie udzielonego upoważnienia występuje Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie, podpisał Aneks do Umowy o dofinansowanie projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie wyszkowskim (I)" współfinansowanego ze środków...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. realizowany jest projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (IV)" współfinansowany przez Unię Europejską ze...

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie od 1 stycznia 2020 r. realizuje projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (IV)". Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2022 r .   Celem głównym projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku...

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowany był projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)".   Całkowita wartość projektu wyniosła 2.924.189,38 zł (w tym: ze środków wspólnotowych 2.464.506,81 zł;...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

4,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec czerwca 2024 r.

 

wykres statystyki

 • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Mapa położenia urzędu

Opis dojazdu
 
 • Godziny pracy:
 • 7.30-15.30
 •  
 • Przyjmowanie interesantów:
 • 8:30-14:30
 •  

 • ul. Tadeusza Kościuszki 15,
  07-200 Wyszków
 •  
 • 762-121-96-49
 •  
 • 550347901

 
 •  
 • (29) 74 261 66
  (29) 74 309 45
 • (29) 74 221 35
Telefony komórkowe
+48 572 165 881
+48 572 165 878
 •  
 • wew. 250
 •  
 • ePUAP: POWIATOWY URZĄD PRACY
  (/PUP_w_Wyszkowie/skrytka)
 •  
 • wawy@praca.gov.pl 

Korespondencja z Urzędem
Uprzejmie informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, powinna  spełniać wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 572).
Zgodnie z ww. przepisami podanie powinno zawierać co najmniej: wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
Dokumenty przyjmowane są w formatach określonych w Rozporządzeniu Prezesa Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 180).
 
Wnioski, wyjaśnienia, odwołania i inne pisma kierowane do Urzędu należy składać na piśmie w formie:
•             papierowej lub
•             elektronicznej za pośrednictwem platformy e-PUAP lub portalu praca.gov.pl
 
Korespondencja otrzymana za pośrednictwem e-maili może mieć wyłącznie charakter informacyjny i nie będzie brana pod uwagę do rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego.

Dział Organizacyjno – Administracyjny
Stanowisko Numer wewnętrzny
Kierownik Działu Organizacyjno – Administracyjnego 254
Sekretariat 266
Informatyk 255
Kadry 253
 
Dział Finansowo – Księgowy
Kierownik Działu Finansowo - Księgowego 253
Obsługa Finansowo - Księgowa 252
 
Dział Ewidencji i Świadczeń
Kierownik Działu Ewidencji i Świadczeń, obsługa programu PŁATNIK   261
Rejestracja 271, 261
Wypłata świadczeń  262
Informacja 256
 
Centrum Aktywizacji Zawodowej  
Kierownik Działu Rynku Pracy 257
Pośrednictwo Pracy wg. pierwszej litery nazwiska osoby bezrobotnej 273      G, L, Ł, O + osoby z orzeczeniem
             o niepełnosprawności
275      A, B, D, E, H, I, M, N, P
276      C, Ć, K, R, SZ
277      F, J, S, T, U, W, Z, Ż
KFS, szkolenia 260
Staże 268
Zatrudnianie cudzoziemców i oferty pracy 267
Prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie – użyteczne, refundacje, wyposażenie stanowiska pracy 258
Fundusze Europejskie, działalność gospodarcza 265


 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę