Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie


Ankieta badania potrzeb szkoleniowych w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Szanowni Państwo!   W związku z możliwością dofinansowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2019 kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (jeżeli zatrudniają Państwo co najmniej 1 osobę) zwracamy się do Państwa z prośbą o  uzupełnienie...

Ankieta badania potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych

W związku z potrzebą opracowania planu szkoleń na rok 2019, Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie zaprasza osoby bezrobotne do zgłaszania potrzeb szkoleniowych. Wypełnioną ankietę proszę przesłać na adres e-mail: wawy@praca.gov.pl , lub dostarczyć osobiście do Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie pok. Nr 4. ...

Komunikat dot. firmy Bezpieczny list Sp. z o.o.

Wypłata świadczen pracowniczych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez dla byłych pracowników BEZPIECZNY LIST Sp. z o.o. w Chlebni. Szczegółowe informacje są zawarte w załączniku. Załączniki ...

Ogłoszenie o naborze wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW PRACODAWCÓW O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA SFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie...

INFORMACJA dla osób bezrobotnych dot. szkoleń indywidualnych ze środków programu regionalnego "MAZOWSZE 2018 - rezerwa"

SZKOLENIA wskazane przez osobę bezrobotną (indywidualne) w ramach programu na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, w formie programu regionalnego „MAZOWSZE 2018 – rezerwa"     Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w ramach w ramach programu na...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)"     INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w 2018 roku kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowany będzie projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2017 r. realizuje  projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

„Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (II)"     INFORMACJA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WYSZKOWIE   Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że w 2018 roku kontynuuje realizację projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej...

Powiatowy Urząd Pracy w Wyszkowie informuje, że od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. realizowany będzie projekt „ Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie wyszkowskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę